Bakgrund

1

Inledning

Helsingborg blev Årets Stadskärna 2003 och när bolaget bildades 2010 hade man ambitioner om att vinna priset igen men då låg allt det vi nu har genomfört framför oss. Feedbacken från juryn var att det var för mycket visioner och för lite genomförda projekt.

Sen dess har stora förändringar i organisationen genomförts parallellt med stora fysiska förändringar i stadskärnan. Visioner har förverkligats och nya visioner har formulerats. Vi har utmanats och med en förändrad omvärld har vi ställt om och anpassat oss mer än en gång. Organisationen har byggts upp till en robust verksamhet med visionen om att Helsingborg City ska vara en plats som alla älskar att besöka, leva och verka i. Vi blev Årets Purple Flag stad 2018 och vår vd blev Årets Centrumutvecklare 2019, det tredje delmålet på resan var att kandidera till Årets Stadskärna 2021 men som ni vet ställdes tävlingen in.

Det har hela tiden varit viktigt för oss att arbetet inte slutar med Årets Stadskärna utan att det fortsätter. Därför har det hela tiden funnits en tanke om ett nytt strategiarbete under 2022 med siktet inställt på 2030. Vi ställde om vårt delmål med siktet på 2022 när beskedet om att Årets Stadskärna 2021 ställdes in och har nu sammanställt vår ansökan och vill bjuda er på en resa med målsättningen om att bli en av finalisterna och förhoppningsvis koras till Årets stadskärna 2022. Sommaren 2022 bjuder Helsingborg dessutom in världen till stadsmässan H22 City Expo och vi vill då visa upp Sveriges just nu vassaste samverkansorganisation i Sveriges vackraste stadskärna.

Helsingborg – En känsla av att allt är möjligt

Helsingborg är en av Nordens äldsta städer. Här har det bott människor sedan 900-talet och överallt i staden känner du historiens vingslag med lämningar från den medeltida staden blandat med stolta paradgator, färgsprakande gågator och ansedda kulturinstitutioner som Konserthuset, Stadsteatern och Dunkers Kulturhus. Helsingborg ligger i Nordvästra Skåne, där Öresund är som smalast med enbart fem kilometer till Danmark och Helsingör. I vår stad kan du njuta av historiska monument, vackra slott, hisnande natur, ett varierat shoppingutbud eller ta en tur över till Danmark. I Helsingborg badar vi året runt, på sommaren packar vi strandväskan och beger oss till någon av stadens centralt belägna stränder och på vintern besöker vi något av våra tre kallbadhus. Staden är en av Sveriges krogtätaste städer med ett mycket varierat utbud. Från mysiga krypin kring Mariatorget, till saltstänkta restauranger med underbar utsikt över sundet.

Människors behov av att mötas är, i spåren av coronakrisen, ännu större. Vår efterfrågan av det unika, småskaliga och hållbara driver stadskärnans utveckling. Visionen om att Helsingborg city ska vara en plats som alla älskar att besöka, leva och verka i sätter höga ambitioner i arbetet med att utveckla platsen. Samarbeten i stadskärnan har funnits sen länge. Helsingborgs Cityförening startade redan i maj 1991 och organisationen Helsingborgs Hjärta som samlade verksamheterna i city var med och tog hem priset Årets Stadskärna till Helsingborg 2003. I mars 2010 bildade Helsingborgs Cityförening, Fastighetsägarna i City och Helsingborgs stad, bolaget Helsingborg Citysamverkan AB (Helsingborg City). Syftet med att bilda ett gemensamt bolag var att parterna tillsammans skulle kunna medverka till att stärka attraktiviteten i stadskärnan via en gemensam organisation. Redan då var ambitionerna höga och målet om att bli Årets Stadskärna har funnits med sen dess. De senaste elva åren har stort fokus legat på att dels utveckla ett långsiktigt samarbete genom en stark organisation men också på synliga fysiska stadsutvecklingsprojekt i stadskärnan.

Översiktsplan och tillväxten i Helsingborg

Helsingborg är en attraktiv stad för boende och näringsliv som har haft en stor befolkningsök­ning under 2000-talet. Stadens roll i regionen har förstärkts genom att vi har haft en stark utveckling med både en befolkningsökning och tillväxt inom näringslivet. Översiktsplanens framskrivning av befolkningsprognosen visar en fortsatt tillväxt till ungefär 190 000 invånare år 2050. På sikt beräknar vi att utbyggnadsvolymen fördelas med 70 procent i centralorten och 30 procent i de mindre tätorterna. Översiktsplan 2021 antogs i kommunfullmäktige 14 december 2021. Läs Översiktsplan 2021 här.

Två killar hoppar från bryggan på Gröningens trädäck. Samtyckesavtal finns på SLF.
Restaurang Bara Vara
Kärnan på Landborgen i höstfärger.
Kallis

Om Helsingborg

Helsingborg är den största staden efter Köpenhamn och Malmö i den snabbväxande Öresundsregionen och inom Familjen Helsingborg. Antalet invånare i Helsingborg var 149 280 personer i december 2020. Det gör Helsingborg till Sveriges åttonde största stad. I augusti 2021 passerade antal folkbokförda i Helsingborg 150 000.

Staden har ett aktivt näringsliv med stora möjligheter för etableringar. Det finns över 14 600 företag registrerade i Helsingborg och under 2020 startades strax över 1100 nya företag, femte flest bland Sveriges kommuner.

Helsingborg – staden för dig som vill något

År 2022 ska Helsingborg vara en av Europas mest innovativa städer. Vi är staden för dig som vill något och ska tillsammans med invånare, besökare, företag och resten av världen skapa framtidens smarta och hållbara stad. För att göra detta behöver vi samverka på nytt sätt mellan stad, näringsliv, akademin och organisationer. Våra starkaste ledord är innovation och att våga, testa och göra.

Vi behöver också tänka centrumutveckling på nya sätt. Stadskärnans utmaningar skapar rum för nya affärsmöjligheter och nya sätt att mötas. Något vi utforskar i vårt arbete med en ny strategi för Framtidens stadskärna 2030.

Vi helsingborgare har en gemensam framtid och visionen Helsingborg år 2035 pekar ut riktningen. För att nå vår vision behöver vi veta vilka risker, möjligheter och hot som vi möter längs vägen. Detta gör vi genom att Helsingborgs stad varje år tar fram en trend- och omvärldsanalys. Här kan du läsa Trend- och omvärldsanalysen.

Vision Helsingborg 2035 säger att Helsingborg år 2035 ska vara en skapande, pulserande, gemensam, global och balanserad stad för både människor och företag. Staden ska vara spännande, attraktiv och hållbar. Denna vision togs fram redan 2012 och pekar ut riktningen för stadens alla verksamheter. Helsingborg är staden för dig som vill något. Läs Vision Helsingborg 2035 här.

H22 – The making of a Smarter City

Som en hållpunkt på vägen mot Vision 2035 tog kommunfullmäktige beslutet 2018 att genomföra stadsmässan H22 under 2022. H22 är en blinkning till de tidigare mässorna H55 och H99. 1955 genomfördes H55, en världsutställning med fokus på design och hantverk. 1999 var det dags för H99. Fokus låg på arkitektur, fysisk struktur och utveckling av ett nytt bostadsområde i norra hamnen. Nu i sommar är det dags för H22 City Expo, ett event som under 35 dagar förväntas locka en miljon besökare.

Arbetet med H22 består av två delar:

 1. En stadsgemensam satsning på innovation. Det handlar om själva resan mot en smartare och mer hållbar stad.
 2. Ett City Expo, en hållplats där vi sätter ljuset på allt det som åstadkommits fram till 2022. Under och efter City Expot fortsätter den långsiktiga satsningen.

Det finns en uttalad ambition att bli en av Europas mest innovativa städer senast sommaren 2022, samma år som H22 City Expo ska genomföras. Sedan beslutet om H22 togs har det innovativa arbetet växt fram i stadens alla verksamheter. Invånare, akademi, näringsliv och föreningar arbetar just nu för att utveckla smarta och hållbara lösningar som ska öka livskvaliteten för helsingborgarna. H22 är Helsingborgs stora välfärdssatsning där vi vill utveckla morgondagens lösningar för en ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad.

H22-satsningen tar avstamp i tre teman: 

 • Innovativ välfärds- och stadsutveckling
 • Förbättrad livskvalitet
 • City Governance – ledarskap för framgångsrik stadsutveckling

Temat för City Expot är Open up och stadskärnan har en viktig roll som ett av områdena med temat Open up for the world.

“Känn pulsen i City när världen kommer till Helsingborg. Upplev en stadskärna som kokar av framtidens smarta lösningar, musik, events, hackatons, föreläsningar och internationella besökare som möts under H22 City Expo för att förändra, förflytta och samarbeta.”
Läs mer om H22 här och H22 City Expo här.

Varför är Helsingborg en av Europas mest innovativa städer?

Helsingborg tilldelades andraplatsen i European Capital of Innovation Awards 2020, även känd som iCapital, under en ceremoni i Bryssel. Det är ett årligt pris som tilldelas den europeiska stad som bäst kan visa sin förmåga att utnyttja innovation för att förbättra invånarnas livskvalitet.  År 2018 togs ett aktivt beslut att satsa på innovation med en uttalad ambition att bli en av Europas mest innovativa städer senast sommaren 2022. Sedan dess har det innovativa arbetet växt fram i stadens alla verksamheter. Läs mer om några av stadens innovationer som gör skillnad i vardagen: Projekt – H22 och Testbäddar – H22 

Helsingborgs utmärkelser

Helsingborg har vunnit många utmärkelser de senaste åren och är bland annat stolta över att inneha titeln som Sveriges miljöbästa kommun fyra år i rad. Detta samtidigt som staden har haft en stor tillväxt gällande både invånare och nya företag.

 • Sveriges miljöbästa kommun 2017, 2018, 2019, 2020
 • Årets Purple Flag-stad 2018
 • Special Achievement in GIS (SAG) Award 2018
 • Sveriges KvalitetsKommun 2017
 • Årets Nybyggarkommun 2017
 • Årets tillväxtkommun 2016
 • Årets IT-kommun 2015
 • Årets Employer Branding-kommun 2012, 2014
 • Årets idrottskommun 2012

Arbetet med stadskärnan - igår, idag och i framtiden

Helsingborg Citys styrelse är överens om vikten av samverkan i arbetet för stadskärnan och har en långsiktighet i sitt ägande av bolaget. De senaste åren har fokus varit stora fysiska utvecklingsprojekt i stadskärnan och de senaste fem åren har Fastighetsägarna City investerat omkring 6 miljarder i utvecklingsprojekt i city. Helsingborgs stad har under samma period investerat 1,2 miljarder i ombyggnadsprojekt av våra gator och torg. Projekt som ombyggnaden av vår paradgata, vårt resecentrum, en ny kongressanläggning samt en helt ny stadsdel är bara några exempel på de omdaningar som har förändrat och skapat nya möjligheter i city de senaste fem åren. Fokus har även varit trygghetsarbetet och att i samverkan mellan det privata, offentliga samt föreningslivet förändra och utveckla områden som Söder och Helsingborg C. Vårt Purple Flag-arbete har utvecklats till en tydlig platssamverkan där samverkan med olika aktörer är avgörande för områdets framtid. I takt med handelns strukturomvandling har vi anpassat vårt arbete med etableringar i city och är stolta över att nu ha en etableringsansvarig anställd i bolaget med fokus på framtidens stadskärna. Genom långsiktig samverkan och att följa utvecklingen och har vi hela tiden ett steg i nuet och ett steg in i framtiden.

Framtidens stadskärna 
Utmaningarna har de senaste åren varit stora och efter Coronapandemins utbrott har handelns omstrukturering påverkat Helsingborg. Vi har figurerat i nationell media i samband med att H&M och Åhléns annonserade butiksstängning på Kullagatan. Besked som tycks förvånande för många men som vi i dialog med fastighetsägarna vetat om sen länge. Att kedjorna väljer att förändra sina fysiska butiker har varit väntat och något vi i Helsingborg har arbetat med på olika sätt senaste åren.

Staden initierade arbetet Framtidens Handel under 2019 för att ha ett uppdaterat kunskapsunderlag för stadens förvaltningar gällande handels behov av bland annat digitalisering, fysiska butiker, handel och logistik. Här kan du läsa Framtidens Handel – slutrapport.

I Helsingborg city har det gemensamma etableringsprojektet Sälj i City varit ett lyckat arbete för att öka samarbetet mellan fastighetsägare och kommun gällande etableringar i stadskärnan. Projektet resulterade även i att vi i Helsingborg city heltidsanställde en etableringsansvarig i slutet av 2021.

Den mediala uppmärksamhet kring stadskärnan som var under hösten satte igen fokus på diskussionen om stadskärnan och i slutet av året beslutade kommunfullmäktige om en ny finansiering till Helsingborg City samt en kraftsamling genom extramedel om fem miljoner för 2022. Kraftsamlingen som redan var planerad som en del av strategiarbetet för framtidens stadskärna 2030 innefattar följande fokusområde:

 • Etableringar
 • Testbäddar
 • Utökad platssamverkan
 • Kommunikationsinsatser
 • Fond för initiativ i city
 • Strategi 2030 och långsiktigt ökad finansiering

Tjänsteskrivelse – Kraftsamling Helsingborg City

Helsingborg – Årets Stadskärna 2022 
I kommande avsnitt kommer vi mer i detalj beskriva den resa vi i Helsingborg har gjort i vårt arbete med stadskärnan. Vi kommer beskriva hur vi i samverkan har gjort stora investeringar i city, arbetat med platssamverkan, trygghetsfrågor, etableringar men också om den resan som precis har påbörjats. En utökad organisation som gemensamt ska ta sig an framtidens stadskärna. Vi har dessutom valt att göra det öppet och transparent och har lagt mycket tid på det nationella samarbetet för att i utbyte med våra kollegor runt om i landet lyfta vår typ av organisationer genom kampanjer men även genom att ta oss hela vägen till näringsdepartementet för att föra en dialog kring pandemiåtgärder.

Följ med oss på resan från en liten organisation med liten möjlighet till påverkan till att nu vara en betydelsefull samverkansorganisation att räkna med i Helsingborg.