Marknadsföring & Kommunikation

5

Bakgrund och utveckling

De senaste åren har flera stora förändringar och satsningar gjorts för att stärka organisationens kommunikationsarbete. I april 2018 anställde vi en marknadskoordinator på 25 % för att utveckla vår marknadsföring och kommunikation. I april 2020 utökades tjänsten till en heltid och i januari 2022 anställdes en marknadsassistent på halvtid, vars tjänst till sommaren övergår till heltid. Vi har tagit fram en ny grafisk profil och hemsida, strategiskt förbättrat våra kanaler, genomfört större kampanjer och utvecklat vårt pressarbete bland mycket annat.

Genom satsningen på marknadsföring och kommunikation har vi ökat kännedomen om organisationen både hos invånare och hos verksamheter i city, vilket resulterat i en stadig ökning av medlemmar. Vi har även löpande ökat antal följare i våra sociala kanaler. När vi ställde om vår kick-off till en dialogrunda i stadskärnan ”möt oss i city” så märkte vi av en större kännedom kring organisationen hos helsingborgarna. Sommaren 2021 firade vi 10 000 följare på Instagram.

10000

Intern kommunikation

Ny satsning på internkommunikationen 2021 
I april 2021 anslöt vi till CRM-systemet och kommunikationsverktyget Chainels. Chainels är en digital samlingsplats för allt som rör Helsingborg City, via appen Chainels eller i datorn. Ett modernt intranät för våra medlemmar, ägare och samarbetspartners. En viktig satsningen för att skapa effektiva interna kommunikationsvägar till våra medlemmar. Här finns också möjligheter att skapa dialog inte bara mellan oss och verksamheterna utan även mellan verksamheterna.

Övergången till Chainels har, förutom att det gynnat samarbetet överlag i city mellan alla viktiga aktörer så har det även effektiviserat vårt kommunikationsarbete betydligt. Övergången till Chainels innebar att vi avvecklade vår app Hbg City Intern, vår interna Facebookgrupp och våra nyhetsbrevsutskick via programmet APSIS. Ytterligare en positiv följd av övergången till Chainels är att vi under året dubblade antalet mejladress i vårt medlemsregister från 500 till över 1000 vid årets slut. Detta är ett viktigt led i vårt arbete med att nå ut till all personal i city, oavsett funktion hos verksamheten. I Chainels kan både vi och arbetsgivaren själv enkelt lägga till all personal och på så sätt ge dem tillgång till all information samt personalrabatter.

I Chainels publicerar vi nyheter, event, utbildningar, projektuppdateringar och annan information som rör city och alla som verkar här. Här finns även vårt omtyckta personalkort med över 100 personalerbjudanden och rabatter hos verksamheterna i city som är en populär förmån hos våra medlemmar.

Nyhetsbrev 
Vi har under flera år kontinuerligt skickat nyhetsbrev till våra medlemmar och även detta skickas nu via Chainels. Det fullspäckade mejlet skickas varje fredag med information, utbildningar, event, trender och nyheter. När pandemin tog fart våren 2020 ökade vi tidigt upp mängden nyhetsbrev till våra medlemmar och skickade istället ut tre mejl i veckan. Mejlen innehöll information kring restriktioner, riktlinjer, stödpaket och viktiga länkar. Vårt mål var att hjälpa verksamheterna att sortera i det stora informationsflödet som rådde, vilket var en uppskattad insats av våra medlemmar.

DSC_3916-800px

Frukostmöten 
Vi bjuder varje år in till 4–5 frukostmöten, och det brukar vara bra uppslutning om närmare 100 personer vid varje tillfälle. Under pandemin har vi arrangerat digitala frukostmöten men med samma regelbundenhet. Vid våra frukostmöten har vi oftast ett aktuellt ämne och vi från Helsingborg City berättar vad som händer just nu. Ämnen under senare tid har varit; Brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder, ombyggnationer i city, Jul i City, framtidens stadskärna Strategi 2030, presentation av Cityindex och H22 City Expo.

Kickoff  
Sedan 2014 har vi varje år samlat våra ägare till en större kickoff med inspiration, workshops och spännande diskussioner. De senaste två åren har träffen blivit inställd men den senaste kick-offen 2019 med temat Årets Stadskärna lockade fullt hus.

City AW 
Vi träffar även medlemmar och ägare i lättsammare sammanhang och efter önskemål har vi bjudit i till City-AW två gånger om året där vi ses, minglar och har roligt tillsammans.

City Awards 
2019 var det premiär för Helsingborg City Awards. Marknadsgruppen hade länge diskuterat och haft önskemål om en citygala och i samarbete med tidningen Hallå! tog vi fram ett koncept på mindre än en månad. Premiären blev en succé och vi beslutade att City Awards var här för att stanna. Helsingborgare och besökare får under en dryg månad möjlighet att rösta på sina favoriter i kategorierna Årets Restaurang, Butik, Salong, Café, Fastighetsägare, Servicestjärna och Eldsjäl. Därefter går de tre med flest röster vidare till final och en jury gör en kvalitativ bedömning. Verksamheten med flest poäng vinner och koras till “Årets..”. 2019 skedde prisutdelningen vid en stor galakväll där vi ordnade med underhållning, mat, mingel och fest. De senaste två åren har galan dessvärre ställts in men vi har firat verksamheterna på plats i city och istället gjort en film där vi går runt och uppmärksammar vinnarna.

Utbildningar för att få verksamheterna att bli bättre på att marknadsföra 
En viktig del i vårt arbete med marknadsföring och kommunikation är att utbilda våra verksamheter för att få dem att arbeta så effektivt som möjligt med sina egna kanaler. Med alla våra verksamheters kanaler samlade når vi långt mycket längre än vi gör med endast våra. Det är dessutom en otroligt viktig del i deras egen marknadsföring för att driva försäljning och bygga kundrelationer. Under åren har vi vid flera tillfällen anordnat workshops för sociala medier, bland annat tillsammans med Visit Helsingborg. Vi tipsar även löpande om lämpliga utbildningar och kurser i våra nyhetsbrev.

Citykompetens 
Sommaren 2020 var vi en av fem städer som tillsammans lanserade utbildningssamarbetet Citykompetens för att hjälpa verksamheter att ta ännu ett kliv framåt. Digitaliseringen och utvecklingen har gått i en rasande takt och omställningen för handlare, krögare och andra företagare i stadskärnan har varit avgörande för deras överlevnad. Fokus har dels varit att kapa kostnader men framförallt att hitta nya affärsmodeller. Som ett stöd i den omställningen togs Citykompetens fram. Utbildningsplattformen lanserades tillsammans med Finemanget från Örebro och Hillye of Sweden från Göteborgstrakten. Utbildningarna innebär 8 till 10 filmsekvenser inom varje ämne som på ett både informerande och inspirerande sätt ger deltagaren ny kunskap. Upplägget är tänkt att vara optimalt för företagare som i sin egen takt, och när de passar dem, kan titta på filmerna, prova i sin verksamhet och kunna se olika avsnitt vid fler tillfällen om de önskar.

Den självmarknadsförande destinationen 
Kraften i näringslivets egen marknadsföring går in i Familjen Helsingborgs projekt “Den självmarknadsförande destinationen”. Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan 11 kommuner i nordvästra Skåne. I kommunerna i Familjen Helsingborg finns en rad besöksmål och sevärdheter som varje år besöks av tusentals skånska, svenska och internationella turister. Nätverket för näringslivs- och destinations-utveckling har arbetat med internationell marknadsföring under det senaste decenniet och har kommit en lång bit på vägen. Destinationen ligger i framkant avseende marknadsföring.

Målbild 2025:

  • Vår destination är fylld av ambassadörer
  • Fler ambassadörer verkar för destinationens bästa genom omtänksamt värdskap och ansvarsfullt gästskap
  • Vår destination är balanserad
  • Vi har ett balanserat besöksflöde året runt, på hela destinationen. Både besökare, invånare och företag mår bra här, så även naturen!
  • Vår destination är innovativ
  • Genom att lära oss av omvärlden och tillvarata möjligheter och lösa utmaningar gör vi hela tiden vår destination starkare

Covid-19 pandemi

När coronaviruset slog till så snurrade allt iväg i en rasande fart. Vårt samhälle vändes upp och ner och ord som sällan användes tidigare blev vardag; krishantering, symptom, handtvätt, bunkring och riskgrupper. Vår tillvaro präglades plötsligt av en ständig oro för småföretagandet, besöksnäringen och framtidens stadskärna. En mängd åtgärder sattes in med kort varsel under denna period.

Digital stadskärna 
Helsingborgs stad beslöt sig snabbt för att undersöka möjligheterna för att utveckla en digital stadskärna. I september 2020 togs ett fullmäktigebeslut om att en av åtgärderna för att hantera långsiktiga effekter av Corona skulle vara att sjösätta en digital stadskärna. Genom en digital plattform tillförs de värden som stadskärnan står för – en digital upplevelse som innehåller stadsmiljö, kultur och upplevelser. Insatsen utgår från besökarens behov och möjliggör för en digital upplevelse likvärdig ett fysiskt besök i city. Det första steget som togs var att se möjligheter för en gemensam e-handel för citys butiker. Genom att samla flera butiker under en ”shoppingvagn” ökar valmöjligheterna för kunden och merförsäljning skapas hos butikerna. En gemensam betalning för varorna i olika butiker gör det även enklare för kunden att överblicka sina inköp. Denna e-handel lanserades i slutet av januari 2021 med en första grupp butiker och byggdes ut med flera butiker och även med restauranger.

#tillsammansförcity 
I början av coronakrisen våren 2020 lanserade vi kampanjen #tillsammansförcity, för att belysa vikten av att fortsätta stötta city och alla verksamheter. Huvudbudskapet i kampanjen var att tillsammans bevarar vi vår stadskärna levande. Genom att använda en gemensam hashtag kunde verksamheter och företag i stadskärnan enas under samma budskap. Kampanjen var ett sätt att hitta en balans i vår kommunikation under coronakrisen. Vi har hela tiden försökt lyfta alla insatser görs för att säkert kunna besöka och uppleva stadskärnan, utan att uppmuntra till något som motsäger restriktioner. Som mycket annat vi gör så spred vi # bland våra kollegor i landet och den användes flitigt av flera andra orter och städer i Sverige.

“Bästa helsingborgare och besökare, 
Nu är det viktigare än någonsin att stötta din lokala handel, när verksamheterna i vår stadskärna står inför svåra utmaningar. Du kan göra skillnad! Fortsätta att handla, äta, fika och göra dina ärenden i city. För dig som är hemma erbjuder många av citys verksamheter webbshopar och hemleverans. Tillsammans behåller vi vår stadskärna levande!” 

Nyhetsbrev och lägesrapporter 
Vi följde utvecklingen noga med anledning av Coronaviruset och började under mars månad att komplettera våra vanliga veckobrev med ytterligare nyhetsbrev som fokuserade på coronaspecifika nyheter. Vi samlade all information från regeringen, Folkhälsomyndigheten och stadens förvaltningar som vi sedan förmedlade vidare till våra ägare och samarbetspartners. Nyhetsbreven innehöll även tips på bra länkar och olika dokument att skriva ut.  Under året behövde vi få in faktabaserade lägesbeskrivningar som vi kunde använda i vår dialog med branschorganisationer och myndigheter. Detta gjordes i form av enkäter vid tre tillfällen under året.

Näringslivsfonden Corona 
Fonden startades av Helsingborgs stad för att främja initiativ och idéer som gör nytta för stadens lokala näringsliv i tuffa tider. Näringslivsfonden Corona hade en enkel och snabb ansöknings-, besluts-, och uppföljningsprocess. Maxbeloppet för ansökan var 50 000 kronor. Grundtanken är att de beviljade projekten ska gynna flera olika aktörer samt bidra till det lokala näringslivets ”överlevnad” här och nu. Målet är att skapa snabba och avgörande insatser och initiativ som gör skillnad på riktigt.  Helsingborg City beviljades medel under 2020 för Citykompetens – en plattform för utbildning, där vi i samverkan med fyra andra städer, erbjöd en plattform med utbildningar till verksamheter i Helsingborg city.

Cityfonden 
Näringslivsfonden Corona lanserades i början av pandemin och tog tillvara på engagemang för det lokala näringslivet i svåra tider. Pandemin har nu klingat av men ett engagemang finns kvar och för att omsätta det till konkreta aktiviteter som gynnar det lokala näringslivet och city har Näringslivsfonden Corona omvandlats till Cityfonden. Cityfonden har startats av Helsingborgs stad för att främja initiativ och idéer som gör nytta för stadens lokala näringsliv i svåra tider. Fonden stödjer projekt som knyter an till följderna av pandemin, genomförs i Helsingborg (eller för Helsingborgarna), går att sprida, och gynnar flera aktörer så som företag, organisationer, föreningar eller invånare. Cityfonden är en förlängning av den befintliga Visionsfonden, men har en egen fondkassa och en enklare och snabbare ansöknings-, besluts- och uppföljningsprocess. Maxbeloppet för ansökan är 100 000 kronor. Målet är att skapa snabba och avgörande insatser och initiativ som gör skillnad på riktigt. Läs mer om Cityfonden.

Fler insatser under pandemin

Vi startade projektet ”City levererar”, som ett sätt att ta butiken till kunden, då vi helt enkelt hjälpte butikerna att köra cykla ut varor till sina kunder. Cykelleveranserna utfördes vardagar under april-maj och tjänsten var kostnadsfri för både butik och kund. Eldrivna lådcyklar lånade vi av stadsbyggnadsförvaltningen och projektet initierades av våra två LIA praktikanter från Akademi Båstad.

I samarbete med Helsingborgs stad erbjöds två timmars gratis parkering på lördagar när man använde någon av stadens parkeringsappar och erbjudandet sattes in tidigt i pandemin. Från och med den 28 mars utökades erbjudandet till att gälla alla dagar i veckan. Erbjudandet fortsatte att gälla fram till och med oktober 2020. Rabattkoderna distribuerades till näringsverksamheterna via oss i Helsingborg City.

För alla som driver fysisk butik tog E-commerce Park i samarbete med Helsingborgs stad fram en e-handelsskola. Utbildningen bestod av korta online-avsnitt med effektiv rådgivning längs vägen. I samband med e-handelsskolan erbjöd företaget Quickbutik alla verksamheter en helt kostnadsfri webbutik i sex månader.

Vi rullade ut kampanjen Take Away Challenge i slutet av mars 2020 för att få fler att stötta krogarna i Helsingborg. Vi samarbetade med tio lokala influencers för att få fart på kampanjen som uppmuntrade helsingborgare att köpa en Take Away, utmana och tagga tre kompisar och använda #takeawaychallenge.

Som ett led i att stötta våra verksamheter i city engagerade vi Wesslau Söderqvist Advokatbyrå för att reda ut begreppen och förklara vad stöden innebar. Detta gjordes dels vid ett frukostmöte och därefter i våra nyhetsbrev.

Tillsammans med Key City Group skrev vi ett öppet brev om det rådande läget i Sveriges stadskärnor utifrån de nya hårdare regionala råd som har infördes i november. I brevet poängterade vi bland annat behovet av statliga och regionala stödåtgärder, generösare korttidspermitteringsstöd och att omställningsstödet skulle förlängas.

För att stötta det lokala näringslivet under coronapandemin gav Helsingborgs stad tillåtelse för butiker att bedriva försäljning utanför sin butik utan att betala avgift till staden. 

Tillsammans med Helsingborgs stad tryckte vi material med ”håll avstånd-budskap. Golvdekaler, klistermärken och affischer fanns att hämta ut gratis. När andra vågen av pandemin slog till köpte vi in ett gäng ringklockor, signalljus och visir som vi delade ut till de verksamheter som önskade. Enkla men bra och effektiva hjälpmedel som fick stor uppmärksamhet.

Ett av kraven från Folkhälsomyndigheten var att krogarna ska hjälpa sina gäster att göra rätt. Tillsammans med Miljöförvaltningen tog vi fram ett informationsblad att sätta upp i lokalerna.

En insamling av luncher till vården drogs igång i april 2020 för att underlätta för personal som kommer ha tuffa arbetsdagar utifrån den rådande pandemin. Det var många som vill hjälpa till men inte riktigt visste hur de ska göra, nu kunde man stötta vårdpersonalen genom att bjuda på en lunch. Jesper Liljegren på BaraVaragruppen initierade projektet och det genomfördes i nära dialog med Helsingborgs lasarett

Tord på restaurangen Utposten hörde av sig till oss med förslag om stationer för att kunna hålla händerna rena. En vecka senare hade tre dispensers med handsprit placerats ut i city med hjälp av stadsbyggnadsförvaltningen.

Inför mellandagarna och de förestående readagarna 2020 tog vi fram markdekaler med Håll till höger-budskap och vi anlitade även en förening som under fyra dagar agerade värdar på stan. Deras uppdrag var att stötta butikerna för att undvika folksamlingar och påminna besökare om att hålla avstånd och visa hänsyn.

Extern kommunikation

Profil och varumärke 
Den 21 mars 2018 lanserade vi vår nya logga. Vi tog fram en ny grafisk profil för Helsingborg City och under samma höst arbetade vi fram en utökad profil som även innefattade citypresentkortet. Därefter har vi utvecklat vår profil och vårt varumärke löpande. Vi står nu i startgroparna för att utveckla arbetet ytterligare och under 2022 kommer vi ta fram en ny varumärkesplattform.

Sociala medier 
Vi har arbetat aktivt med sociala medier i flera år. 2018 gjorde vi en genomlysning av våra sociala medier och respektive kanals målgrupp. Därefter tog vi fram en tydlig strategi för våra sociala medier, med målsättning att öka både antalet följare och interaktionen i kanalerna. Strategin har gett gott resultat. Vi ökar andelen följare stadigt och får bra gensvar på vårt innehåll. Inför 2021 gjordes en ny strategi utifrån verksamhetens utveckling och de uppdaterade förutsättningarna hos de plattformar vi finns på. Sociala medier utvecklas och förändras ständigt och numera uppdaterar vi strategin årligen och är samtidigt snabba att anpassa oss i vårt löpande arbete efter förändringar och nya funktioner.

Syftet med vår närvaro i sociala medier är främst att locka fler besökare till city. Detta gör vi genom att visa upp platsen, utbudet, evenemang och människor som verkar och lever i stadskärnan. En viktig del i vårt arbete består av att lyfta det lokala och att sprida vikten av att bidra till vår stadskärna på olika sätt, för att hålla den levande. Vi använder även våra sociala kanaler för att visa upp vårt, våra medlemmars och våra samarbetspartners arbete på ett sätt som samtidigt skapar värde för följare. Detta leder i förlängningen till fler samarbeten och fler medlemmar. Våra främsta plattformar är Facebook, Instagram och LinkedIn.

Under 2020 startade vi upp ett mer strategiskt arbete på Linkedin. Här skiljer sig målgruppen åt i jämförelse med våra andra kanaler och innehållet riktar sig i större utsträckning till företagare, partners och kollegor i branschen. Syftet med vår närvaro på LinkedIn är att lyfta vårt arbete som organisation och vår samverkan med andra. På LinkedIn skapar vi framförallt innehåll kring pågående projekt, insatser, samverkansprojekt och kampanjer. Vi delar även vidare artiklar och press som rör Helsingborg City.

Utöver att arbeta strategiskt för att generera organisk spridning i våra sociala medier, lägger vi även tid och pengar på annonsering via kanalernas annonsverktyg. Detta är ett effektivt sätt för oss att nå ut till specifika målgrupper med anpassat innehåll. Annonsering i sociala medier är en viktig marknadsföringskanal när vi genomför kampanjer då vi märker att vi oftast får väldigt bra resultat på våra investerade pengar. Vi finns idag på Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok och Youtube.

Hemsida 
2018 flyttade vi vårt innehåll från tidigare plattform och blev en del av Visit Helsingborgs befintliga hemsida. Syftet var att synka kommunikationsarbetet mellan Visit Helsingborg och Helsingborg City. En av åtgärderna var att koppla samman våra hemsidor. Istället för att konkurrera ledde vi istället besökarna in på en gemensam portal för information om aktiviteter i Helsingborg.

I slutet av 2019 lanserade vi vår egen hemsida. Det var värdefullt att ligga under visithelsingborg.com men vi kände att vi växt ur den sidan. Inför julen lanserade vi därför den nya hemsidan med större möjlighet att nå ut med allt som är bra i Helsingborg city. Under 2020 gjordes stora omtag för att tydligare lyfta fram Helsingborg Citys som organisation, vårt arbete och vår samverkan. Vår hemsida ska vara informativ och inspirerade för invånare samtidigt som den säljer Helsingborg City till potentiella nya medlemmar och etableringar. Antal sidvisningar ökar stadigt och med hjälp av statiska sidor som den om citypresentkort eller öppettider når vi även ut med information om vad som är på gång i city. Hemsidan är även en viktig kanal för citypresentkortet som driver mycket trafik. Här finns listan över vilka som tar emot citypresentkortet som blir mer välbesökt i takt med att försäljningen ökar. Det är även här vi tar emot företagsbeställningar och som frågor och svar om citypresentkortet finns. Kika på vår hemsida.

Citysidor
Sedan 2015 har vi varje månad citysidor i Lokaltidningen, tidigare tidningen Hallå. En sida består av en krönika av antingen vår VD eller av någon annan kopplad till vår organisation vid speciella tillfällen. På uppslaget lyfter vi nyheter, evenemang, aktuella projekt eller liknande från city som vi bedömer är av intresse för tidningen läsare.

Köpt synlighet i andra kanaler  
Med jämna mellanrum köper vi utrymme i externa kanaler för att synas i nya sammanhang eller nå längre än våra befintliga följare. Typen av media och kanal varierar beroende på budskapet vi vill sprida. Vi har bland annat synts i HD/Sydsvenskan, Lokaltidningen, Nöjesnytt, Mix Megapol, bioreklam, lokal-TV. olika storbildskärmar i city, City Cans – papperskorgar i city, dansk media, Skånetrafikens infotainment på bussar och tåg.

Press och media

Vi arbetar aktivt med utskick av pressmeddelanden via MyNewsdesk för att stärka, och synliggöra, bilden av ett enat City där det händer mycket. Besök gärna vårt pressrum. Pandemin verkar ha ytterligare ökat intresset för en levande stadskärna. Det har aldrig talats mer om stadskärnans betydelse och framtid än nu. Spaltmeter av artiklar, både nationellt och internationellt. På bilden ser man ett utkast av artiklar skrivna om Helsingborg city under 2021.

Kampanjer

En viktig del av vårt arbete med marknadsföring utöver den löpande kommunikationen är satsningen på egna kampanjer som kontinuerligt utvecklar. Vi utgår varje år från vår marknadsplan som sätts inför året men är även lyhörda för omgivningen och tillför insatser efterhand. Kampanjerna tas fram och formas tillsammans med vår marknadsgrupp. Detta inte minst för att vi har gott om kreativa och kunniga personer bland våra medlemmar som hjälper oss att spetsa våra marknadsföringsinsatser. Det är dessutom ett viktigt verktyg för oss för att säkerhetsställa att insatserna vi gör är de som efterfrågas hos våra ägargrupper. Vi arbetar kostnadseffektivt och lägger tid på att välja ut de kanaler där vi tror att vi får bäst räckvidd och spridning för våra investerade pengar.

Ett axplock av senaste årens kampanjer:

Local is the new Black drog igång 2019 och idén kom under ett av våra marknadsgruppsmöten. Det var butiksägaren Ulrika Nimmersten-Borg som kläckte idén som en motpol till den köphets som Black Friday bidrar till. Vi spred kampanjen via nätverket Sveriges Centrumutvecklare och över 30 orter deltog i kampanjen 2019. Intresset för kampanjer var lika stort året efter då 31 städer deltog i den gemensamma satsningen i att lyfta våra lokala stjärnor.

Local is the new Black är en gemensam satsning över landet där stadskärnor går samman för att sätta fokus på den lokala handeln. Detta under Black Friday, den tiden på året när den lokala handeln konkurrerar som mest mot e-handeln. Vi lyfter våra lokala eldsjälar och sätter fokus på den fantastiska service och det bemötande som våra handlare, krögare och andra företagare i stadskärnorna är oroligt duktiga på. Fysisk handel handlar mycket om att skapa relationer med kunder och att värna om att ge besökaren en unik upplevelse och det vill vi lyfta i den här kampanjen. 2020 var det dessutom extra viktigt att gynna det lokala och i en tid då folksamlingar och smittspridning stod på agendan ville vi som driver stadskärnor tillsammans uppmana kunderna sprida ut sina besök.

Vi i Helsingborg City är initiativtagare till kampanjen och har drivit satsningen 2020 samt 2021. Vi tycker det är viktigt att dela med oss till andra städer och flera av våra lokala satsningar har vi därför valt att lyfta nationellt för att gemensamt få större spridning i landet. Det finns en väldig kraft bland samverkansorganisationerna i stadskärnorna runtom i landet, vilket framhävs tydligt i Local is the new Black.

Hösten 2020 skapade Helsingborgs stad en kampanj med budskapet “Vi behöver våra lokala proffs”. Kampanjen lyften vikten av att stötta det lokala näringslivet. Vi tyckte budskapet var både rätt i tiden och enkelt att applicera på våra uppdrag. Vi skapade en kompletterande kampanj i city med budskapet där vi använde oss av faktiska lokala proffs, människor som verkar i stadskärnan. Vi satte ihop grupper och bjöd in utvalda personer till två fotograferingstillfällen. Alla modeller hade med sig en accessoar som återspeglar sin verksamhet. Sen placerade vi dem gruppvis på platser i city med hög igenkänning. Med bilderna skapade vi annonser med budskapet “Vi behöver våra lokala proffs”. Kampanjen visades på 90 papperskorgar och på fler än 20 digitala skärmar runt om i city. Vi hade även annonsering i sociala medier, tryckt annons i Lokaltidningen samt upptrycka affischer som sattes upp hos verksamheter som önskade. Kampanjen fick ett bra genomslag och togs emot väldigt positivt av både invånare, våra medlemmar och ägare.

Våren 2021 var läget fortsatt utmanande för citys verksamheter på grund av pågående pandemi, och vi bestämde därför oss för att göra en 2.0-version av kampanjen. Årets budskap blev “Handla, ät och upplev lokalt i sommar. Våra lokala proffs välkomnar dig!”. Kampanjen lanserades i juni och blev vår sommarkampanj där vi samtidigt paketerade allt som fanns att göra i city under sommaren på en landningssida. Vi delade in bilderna efter områden istället för yrkesgrupper. Detta för att koppla an vårt arbete med platssamverkan och platsidentiteter, men även för att visa upp utbudet på våra olika platser i city. Vi bjöd in utvalda personer till två fotograferingstillfällen. Vi samarbetade även med miljöförvaltningen och tog tillsammans fram en bordpratare utifrån kampanjen som uppmanade besökare till att följa restriktioner och visa hänsyn, inom ramen för Helsingborgs stads coronainformation.

2021 satt vi med i en arbetsgrupp som tog fram en nationell upplysningskampanjen som fick namnen “Ingen Puls Utan Din”. Över 40 städer gick deltog i kampanjen och spred tillsammans kunskapen om hur varje konsument kan påverka stadskärnans och samhällets utveckling genom sina val. En levande stadskärna skapar trygghet och arbetstillfällen. Startskottet till idén kom från en lokal verksamhet i Malmö, där butiksinnehavaren eftersökte en aktion med ett större djup än de vanliga marknadsföringskampanjerna med lokalt fokus. Flera verksamheter i städer runt om i Sverige har haft liknande funderingar och nu var tiden mogen. Vi ingick i arbetsgruppen tillsammans med Malmö, Borås, Uppsala, Västervik och Svenska Stadskärnor. Uppdraget att producera kampanjmaterialet gick till en byrå i Helsingborg där vi var ansvariga för processen och kontakten med byrån. Materialet filmades och fotades hos verksamheter i city.  Kampanjen fick ett bra genomslag både lokalt och nationellt och väckte uppmärksamhet hos så väl invånare som politiker. Planen är att kampanjen ska leva vidare och en ny arbetsgrupp tar över det fortsatta arbetet 2022.

Inför julen 2021 ville vi öka försäljningen av citypresentkort, framförallt andelen företagsbeställningar, och avsatte därför pengar för att tillsammans med en reklambyrå ta fram en kreativ digital julkampanj. Byrån, som även var den som uppdaterade vårt grafiska maner för Jul i City, tog fram annonser som rullade på LinkedIn, Facebook och Instagram från slutet av november fram till julafton. Budskapet riktades framförallt mot företag men vi hade även annonser anpassade för privatpersoner. Utöver digital marknadsföring bokade vi två ytor i magasinet WORK som går ut till näringslivet i Helsingborg och i Lokaltidningen. Vi lyfte även julannonserna på vår hemsida och i nyhetsbrevet till våra medlemmar.

En ny satsning under 2021 var kampanjen “Höst i city” där vi helt enkelt samlade allt som hände i stadskärnan under höstveckorna. Allt från halloween- och höstlovsaktiviteter till mat- och kulturupplevelser. Kampanjen syntes i annonser i sociala medier, stadens infartsskyltar, Visit Helsingborgs hemsida och i Lokaltidningen. Att arbeta med paketering av egna och andras aktiviteter på det här sättet gav goda resultat och är något vi kommer fortsätta med framöver.

2018 och 2019 gjorde vi en samfinansierade kampanj tillsammans med Helsingborgs stad. Hemesterkampanjen syftade till att locka helsingborgarna att semestera på hemmaplan. Vi tog fram en tidning som skickades ut till omkring 70 000 hushåll första året och andra året valde vi även att addera kringliggande kommuner. Tidningen följdes sedan av digitala kampanjer, inlägg på sociala medier, nativeannonser och intervjuer i bland annat HD och Hallå. Vi tog även fram en sommarkalender som var med i Lokaltidningen under hela sommaren. Under 2020 och 2021 anpassades kampanjen till rådande restriktioner och istället flirtade staden med charterfenomenet på hemmaplan. Vi kompletterade kampanjen genom inlägg på sociala medier och en landningssida på webben med information om allt som finns att göra under sommaren i Helsingborg.

Invånardialog

Möt oss i City  
Under flera år har vi genomfört årliga kickoffer för att inspirera och workshopa med våra olika ägargrupper. Detta är ett viktigt tillfälle oss att ta del av våra medlemmars tankar, funderingar och synpunkter. 2020 ville vi utöka detta genom att även möta helsingborgarna. Dock ställdes vi inför utmaningar detta år på grund av corona vilket gjorde att vi inte hade möjlighet att arrangera och samlas för större sammankomster.

Därför flyttade vi istället ut i city för att möta våra verksamheter och invånare på plats. Vi valde ut platser från norr till söder baserat på våra platssamverkansområden. Med oss hade vi personer som jobbar med city på olika sätt, bland annat från polisen, fastighetsägare, cityföreningen, stadsbyggnadsförvaltningen och stadens näringslivsavdelning. Under två dagar stod vi och snackade city med invånare, besökare och verksamheter. Vi hade många bra samtal om vad som är bra med city men även kring vad som saknas och som kan förbättras. Värdefull information för oss inför målet att bli Årets Stadskärna 2022 och vårt arbete för city.

Dialog på tomma skyltfönster 
Under hösten 2019 gjorde vi en kampanj där vi folierad om ett skyltfönster i city och helsingborgarna fick skriva och tycka till kring vilka koncept de saknade i stadskärnan. Detta var en del i etableringsprojektet Sälj i City. Skyltfönstret fylldes fort med förslag på verksamheter man ville se i city. Ett enkelt och effektivt sätt att engagera invånare och samtidigt få konkreta förslag att jobba vidare med.

Från idé till verklighet 
Vi har en ständigt pågående digital dialog med helsingborgare via våra sociala kanaler. Två initiativ som blivit verklighet är hopphagen på Kungstorget och Påfågeln vid Maria Torg. Idén om en hopphage på en sträcka där många pendlare rör sig skickades in via instagram och tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen tog vi fram en konstgräsmatta med en hage. Året efter inleddes ett större byggprojekt och för att leda människor rätt målades en stor aktivitetsbana på samma plats för att dels leda flödet rätt men framförallt för att flirta med passerandes lekfulla sidor. På samma vis fick vi in ett tips om en väggmålning av en påfågel och genom ett samarbete med en lokal konstnär fick vi vår påfågel i city. Ett konstverk som pryder många profilbilder i sociala medier.

Platsvarumärke

En tydlig förutsättning för att lyckas med ett långsiktigt arbete med hållbar turism och en växande besöksnäring, är att vi som destination har en samsyn kring vart vi ska och vad vi vill uppnå. En samsyn och ett gemensamt engagemang och ansvar som delas av såväl det privata som det offentliga. Genom att ställa oss bakom en gemensam strategi och upprätta en gemensam aktivitetsplan, som har sin grund i Agenda 2030 och de globala målen, så har vi alla förutsättningar att skapa en gemensam hållbar destination som genererar en växande och välmående besöksnäring.

En tydlig förutsättning för att lyckas med ett långsiktigt arbete med hållbar turism och en växande besöksnäring, är att vi som destination har en samsyn kring vart vi ska och vad vi vill uppnå. En samsyn och ett gemensamt engagemang och ansvar som delas av såväl det privata som det offentliga. Genom att ställa oss bakom en gemensam strategi och upprätta en gemensam aktivitetsplan, som har sin grund i Agenda 2030 och de globala målen, så har vi alla förutsättningar att skapa en gemensam hållbar destination som genererar en växande och välmående besöksnäring.

I samband med avvecklingen av Helsingborgs turistbyrå påbörjades utvecklingsarbetet med en ny besöksservice. En del i detta arbete var bland annat utveckling och etablering av InfoPoints. En InfoPoint är en fysisk turistserviceplats, där besökaren kan få inspiration till vad man kan göra på destinationen och svar på de mest förekommande frågorna. Idag har Helsingborg 27 auktoriserade InfoPoints genom branschorganisationen Visita. Under året sker kontinuerlig utbildning i destinationskunskap, i syfte att ge besökaren det bästa värdskapet oavsett var på destinationen besökaren fysiskt befinner sig.

Oavsett om vi pratar om ett fysiskt eller digitalt värdskap, så vill vi vara tillgängliga för besökaren. Besökaren ska känna sig välkommen till Helsingborg och på ett enkelt sätt få relevant och inspirerande information med bland annat hänsyn till hur ens resesällskap ser ut, vart på destinationen man befinner sig och hur vädret ser ut. Det finns oändligt många digitala kanaler som hemsidor, sociala medier, appar och andra digitala plattformar. En förstudie och en designsprint är gjord under hösten 2021, där Näringslivs- och destinations-utveckling har blivit beviljad 500 000 kr i att fortsätta utvecklingsarbetet med ett digitalt värdskap.

Visit Helsingborgs marknadsföring riktar sig nationellt och delvis internationellt till våra grannländer. Med marknadsföringen ämnar Visit Helsingborg att få fler att upptäcka Helsingborg under lågsäsong och stanna längre. På så vis jämnas turistströmmarna ut över hela året vilket skapar en mer hållbar destination på samtliga tre plan; miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Kika in hos Visit Helsingborg.

I Visit Helsingborgs målgruppsarbete, tas avstamp från Visit Swedens målgruppsanalys. Man utgår från drivkrafter och intressen, som löper tvärs över demografiska grupper i samhället. Genom att fokusera på drivkrafter, blir det enklare att välja budskap och kanaler. I målgruppen – den vardagssmitande livsnjutaren – återfinns personer som framför allt vill koppla av, slippa rutiner och känna sig fria. De reser tillsammans med personer de tycker om och gemenskapen är viktig för dem. De vill ha roligt och uppleva nya saker. Det är vanligt att de åker iväg en weekend eller långhelg och tycker att det är viktigt att kunna skämma bort sig själva lite. Den digitala världen är en naturlig del av deras liv och de använder ofta sociala medier.

År 2016 satt vi med i Helsingborgs stads arbetet med att ta fram en gemensam destinationsplan. Syftet med destinationsplanen var att utveckla en attraktiv destination eftersom det gynnar invånarna genom ett brett utbud av kultur, attraktioner, evenemang och god service. Det bidrar till livskvalitet, sysselsättning och stolthet. Destinationsplanen var ett av Helsingborgs stads aktiverande stadsövergripande styrdokument som gick över förvaltnings- och bolagsgränserna. Syftet med planen var att vidareutveckla Helsingborg som attraktiv destination att besöka och att skapa samsyn inom staden och med besöks- och upplevelsenäringen om vilka insatser och aktiviteter som skulle prioriteras och genomföras kommande åren.

Helsingborgs unicitet ligger i ett stort och brett utbud av upplevelser, kultur, mat och historia men också en närhet till kontinenten, havet och naturen. Det skapar en atmosfär och Helsingborg förknippas ofta som en trevlig stad som man skulle vilja flytta till. Vi behövde öka den kännedomen och förmedla den känslan av livskvalité till fler. Samtidigt är det komplext med så många fördelar och det kan lätt upplevas som att det inte finns en spets. Vi spetsade därför våra fördelar och paketerade Helsingborg som Sveriges bästa weekenddestination. Med weekend menar vi inte nödvändigtvis perioden fredag till söndag, utan en minisemester eller kortresa som är en form av resa som innebär att skämma bort sig, uppleva och njuta under ett par dagar. Dessa dagar kan inträffa när som helst under veckan – när som helst under året. Med weekend menar vi ett slags tillstånd och inte nödvändigtvis helger. I Helsingborg är det ju faktiskt weekend nästan hela tiden! Se en vacker film om weekendstaden Helsingborg.

Under sommaren 2021 fick Näringslivs- och destinationsutveckling uppdraget med att ta fram en ny destinationsstrategi med ett övergripande fokus på hållbar turism och växande besöksnäring. Tillsammans med berörda förvaltningar inom Helsingborgs stad och representanter från den lokala besöksnäringen, kommer också en gemensam vision och målbild tas fram tillsammans med en aktivitetsplan för 2023 – 2025, som pekar ut prioriterade insatser och aktiviteter.