Platsen

3

Stadskärnan - en mix av unika platsidentiteter

Sedan 2013 har vi arbetet med platsidentiteter i city, ett arbete som inleddes i projektet En levande stadskärna där bland annat Ola Thufvesson vid Campus Helsingborg, var drivande i att vi måste utveckla platser utifrån deras unika förutsättningar. Något som sen dess har lett till att arbetet med platssamverkan har tagit sin form i Helsingborg. Purple Flag har varit ledstjärnan och stått för grundstrukturen medan vi har tagit fram en enklare modell för mindre platser såsom ett torg eller ett avgränsat stråk. 

platsidentiteter

Helsingborg karaktäriseras av flera mindre områden som var och ett för sig har en unik identitet och ett varierat utbud. Från norr till söder kan du uppleva Helsingborg på en mängd olika sätt. Staden knyts samman av Stadsparken som är en grön mötesplats med fritt wi-fi, kultur och lek för stora som små. Helsingborg har ett brett utbud men precis som i många andra stadskärnor är det under förändring. Handeln koncentreras till området kring Kullagatan och fastighetsägarnas gemensamma strategi om att skapa ett mattorg har resulterat i ett kluster av restauranger runt Maria Torg. Med anledning av det förändrade utbudet arbetar vi tillsammans för att stärka områdenas olika identiteter genom platssamverkan där vi tar fram handlingsplaner med både långsiktiga och kortsiktiga mål.

Platssamverkan och Purple Flag 
Idag arbetar vi med olika områden och inspirerade av Sergels Torgsmodellen värderar vi ett områdes olika egenskaper och prioriterade åtgärder utifrån dess unika förutsättningar. Vi har tagit fram en Helsingborgsmodell som vi testar på Bruksgatan.

Välkommen på en stadsvandring genom våra prioriterade områden i Helsingborg

Kullagatan 
Vid St. Jörgens plats öppnar sig entrén till Sveriges äldsta gågata, Kullagatan, som sträcker sig bort till Stortorget och som på mitten samlar barnfamiljerna kring lekplatsen på Konsul Olssons plats. Här finns internationella varumärken representerade i lokala butiker samtidigt som kedjor och anrika butiker lockar ett stort flöde av besökare. Sveriges första parfymeri tillsammans med familjeägda verksamheter bjuder på ett varierat shoppingutbud. Längs Kullagatan har vi ett unikt samarbete med fastighetsägarna och när de södra delarna av gatan byggdes om 2012 bildades Handelsplats Kullagatans Ekonomiska förening.

Tillsammans med ekonomiska föreningen smyckar vi i Helsingborg City Kullagatan, folierar elskåp och fyller stråket med liv under årets högtider. Ljudet från utomhushögtalarna, de väderskyddande markiserna och den fantastiska belysningen från Ateljé Lyktan är sprunget ur ombyggnaden som samfinansierades av Helsingborgs stad och fastighetsägarna längs stråket. Kullagatan är vårt viktigaste handelsstråk och under 2020/2021 meddelade tre nationella kedjor att de väljer att stänga sina butiker i Helsingborg. Ett tufft besked för stadskärnan som samtidigt emottogs med fokus på att en möjlighet öppnades upp för att utveckla lokalerna. Efterfrågan på större lokaler är stor och fastighetsägarna planerar nu för större ombyggnationer av lokalerna för att möte framtidens behov.

För att på lyfta Kullagatans norra entré placerades under året ett vackert konstverk på en av fasaderna vid entrén. Målningen har producerats av Kulturhotellet på en skiss gjord av Gustaf Eriksson. Projektet leddes av Helsingborg City och genomfördes tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen och fastighetsägaren Ankaret.

kullagatan-3
Kullagatan-målning

Gamla stan (Maria Torg och Bruksgatan) 
Maria torg är Helsingborgs restaurangtorg och omger S:ta Maria kyrka med sin fantastiska miljö. Sommartid myllrar det av besökare på uteserveringarna och på kvällarna förvandlas området till centrum för nattklubbar och barer. Intill torget ligger Bruksgatan som är en mysig shoppinggata med småskaliga butiker och härlig atmosfär.

I samverkan beslutade styrelsen i Helsingborg City att Maria Torg skulle bli ett restaurangtorg redan 2013. Fastighetsägarna investerade för att anpassa tomma lokaler till restaurangverksamhet och staden avsatte medel i sin investeringsbudget för att bygga om torget. Besöksstatistiken var vikande samtidigt som brottsstatistiken ökade. Därför beslutade även Helsingborgs Citys styrelse att satsa på Purple Flag och inkludera det i ombyggnaden av torget. Purple Flag-arbetet inleddes hösten år 2016. Nattvandringar gjordes tillsammans med olika aktörer och en handlingsplan för Purple Flag togs fram. Under våren år 2017 inleddes ombyggnaden av Maria Torg för att anpassas till ett restaurangtorg och samtidigt öppna upp och öka den upplevda tryggheten på torget under dygnets mörka timmar. Området certifierades samma höst, strax efter att ombyggnaden av torget stod färdig. Kyrkan, som är den centrala byggnaden på Maria Torg, var en viktig aktör i processen. Vi rev delar av kyrkomuren och människor bjöds in till att strosa runt kyrkan på ett mer naturligt sätt.

Under åren har handlingsplanen kontinuerligt följts upp och vi har genomfört nattvandringar i området och en omcertifiering av handlingsplanen har skett 2019 och igen 2021. Den 18 juni 2021 var det världspremiär för AW Maria, då restaurangerna runt torget bjöd in till en gemensam AW på en av Helsingborgs mysigaste platser. Utöver schyssta AW-priser bjöds det även på livemusik av lokala trubadurer. AW Maria återkom vid ytterligare 2 tillfällen under sommaren och var en lyckad satsning som ledde till att fler verksamheter runt torget valde att gå med i vår samverkan.

Bruksgatan hade ett stort antal lediga lokaler under 2018 men tillsammans med Fastighetsägarna City har ett mer strategiskt arbete för att hitta rätt etableringar gjorts. Med en identitet av småskalighet, lokalt och mysigt har verksamheter som Bruket Kaffebar och Ellys Ost och Delikatesser hittat sin hemvist här. Vi har mycket ungdomar i omlopp och nattlivet i Helsingborg har sin hemvist i området. Därför är vi stolta över att Kappa Bar som är en restaurang, bar och e-sportställe öppnade här i januari 2022. Vi har också initierat ett platssamverkansarbete genom satsningen testbädd Bruksgatan. Ett projekt där staden är mer tillåtande gällande exempelvis markupplåtelse.

Maria-Torg
mariatorgnatt
bruksgatan

Fågelsångsstråket med Norra och Södra Storgatan 
Ett restaurangtätt stråk som lever upp nattetid med små unika koncept, välfyllda uteserveringar och trendiga barer. För den som vill ha en upplevelse utöver det vanliga finns flera hotell längs gatan. Stråket förvandlas nattetid till Helsingborgs viktigaste pulsåder.

Detta är en del av vårt Purple Flagområde och byggs nu om. Från hösten 2021 till våren 2022 byggs gatorna om för att underlätta för cyklister och gående samtidigt som gatans identitet förstärks och dess historiska karaktär lyfts fram. Gatorna får bredare trottoarer och det blir cyklister som får företräde på gatan. Stråket får också mer grönska och bättre belysning. En baksida som förtjänar att bli en framsida. Läs mer om Fågelsångsstråket 

fagelsangsstraket-sbf-1920x1080-visionsbild-2

Sundstorget
Sundstorget är ett exempel där vi har testat olika projekt för att skapa en levande yta. Under vinterhalvåret lockar en isbana besökare från hela Helsingborg. Ett samarbetsprojekt mellan stadsbyggnadsförvaltningen, Fritid Helsingborg och Helsingborg City. Under sommarhalvåret har torget gästats av en sandstrand, en park och sommaren 2021 fick torget en ny attraktion när stadsbyggnadsförvaltningen placerade en minigolfbana mitt på torget. En 12-hålsbana som var både utmanande och rolig för stora och små. För att spela lånades golfklubbor och bollar ut av Helsingborgs Glassfabrik som fanns på plats i bodarna på torget. Självklart kunde man även köpa glass efter sitt spel. Här var öppet alla dagar i veckan mellan klockan 10-18 från maj till september.

På Rådhustorget har stora schackpjäser satts ut under sommarmånaderna under senaste åren och i Stadsparken dök en käpphästbana upp. Ett samarbete där stadsbyggnadsförvaltningen placerar ut hinder medan stadsbiblioteket lånar ut käpphästar.

minigolf
isbana5

Söder 
Söder är ett livligt och ungt område med fokus på kultur, upplevelser, dagligvaror och mötesplatser med mat från världens alla hörn. Stadsdelscentrat SöDER lockar med nyöppnade Filmstaden, bowling och unika restauranger. I området pågår ett flertal åtgärds- och utvecklingsprojekt under samlingsnamnet Älskade Söder.

Vi genomförde en nattvandring på Söder i början av april 2019 där vi var över 50 deltagare som tillsammans gjorde en kartläggning av området och sammanställde en gedigen nulägesanalys. Tryggare Sverige har gjort en trygghetsanalys av området som ett komplement till vår egen nulägesanalys för att säkerställa att vi inte missat något viktigt. I november 2020 blev Älskade Söder certifierat enligt Purple Flag.

Urval satsningar Älskade Söder

Ökad samverkan med näringsidkarna. På Söder är inte Cityföreningen lika stark och verksamheterna inte organiserade i en förening. Vi har samlat till stormöte vid ett par tillfällen och under 2022 anställt en cityledare med uppdrag att samordna aktörerna. Under pandemin fanns vi på plats i området tillsammans med en tolk en gång i veckan för att hjälpa butiksägarna och krögarna att förstå stödpaket och restriktioner.

Söder är nu ett paragraf treområde med samfinansierade ordningsvakter som patrullerar i området. Under 2020-2021 fanns Södervärdar på plats i området för att prata med besökare och arbeta med beteendeförändring gällande nedskräpning.

Söderscen på Furutorpsplatsen är ett projekt som drivs av Helsingborg stad som en del av trygghetssatsningarna på Söder och Furutorpsplatsen. Vi vill förvandla Furutorpsplatsen till söderbornas vardagsrum, med liv och rörelse som lockar fler att använda den. På Söderscen kan vad som helst ske, allt från att prova på Tai-Chi till att lyssna på jazz och äta god mat i körsbärslunden. GA-torg ska förändras och efter ett antal workshops med Placemaking Europe finns en plan för bland annat ombyggnad av torgets lekplats. Läs mer om Söderscen 

söder
marknad

Skötsel & Funktion

3A

Skötsel & Funktion

Helsingborgs stad ansvarar för skötsel, renhållning, snöröjning, halkbekämpning etcetera på stadskärnans stråk och platser. I samarbete med våra fastighetsägare sker dialogmöten kring skötsel på Fastighetsägarna Citys träffar. På Söder har under 2020–2021 samarbetet utökats med Södervärdar som förde en dialog på plats med besökare för att motverka nedskräpning.   Citypatrullen är en cykelburen patrull som städar extra och håller ordning i de centrala delarna av stadskärnan. De kompletterar den ordinarie driften och drivs och arbetsleds av stadsbyggnadsförvaltningen. Via appen Ett bättre Helsingborg kan vem som helst direkt och på plats anmäla fel och lämna synpunkter på stadsmiljön. I appen syns även vilka ärenden som redan har kommit in och som ligger för åtgärd. Ett viktigt verktyg som vi i Helsingborg City använder för att se till att fel och brister åtgärdas.

Staden ansvarar för renhållning och skötsel av våra parker och torg men de senaste årens platssamverkan har resulterat i en bred dialog kring utveckling av platserna. Förankring av satsningar av blomsterprogrammet sker i vår stadsmiljögrupp och på frukostmöten. Helsingborg har ett fantastiskt blomsterprogram som smyckar stadsrummet.

Inför H22 testas nya innovativa lösningar för skötsel och i Helsingborgs nyaste park mitt i city finns en spektakulär gräsmattan. Genom jordfuktighetssensorer vattnar gräsmattan sig själv och håller sig friskare, grönare och finare. Bevattningssystemet är så effektivt att det endast använder 15 procent av vattenbehovet jämfört med traditionell bevattning. Det blir heller inget läckage eller spill av näringsämnen eftersom de blandas direkt i bevattningssystemet. Staden räknar också att gräsmattan ska klara slitage mycket bättre genom att den vattnas och får näring på ett smartare sätt. Läs mer om gräsmattan i Ångfärjeparken

En viktig del av sommarstaden Helsingborg är vårt uppskattade blomsterprogram som medverkar till att annars oansenliga ytor ges en vacker inramning och blir en del av en trivsam stad. Helsingborgs blomsterprogram är en uppskattad satsning på ettåriga blommor i ungefär 16 större och mindre rabatter och cirka 650 blomsterfat. Här planerar vi för fem säsonger varje år, så att det alltid finns något att njuta av ute på stan.  När inte vädergudarna ställer till det kommer en första vår till Helsingborg i mitten av mars och en andra i april. Sommarfloret kommer kring midsommar och höstfloret i slutet av september. Ett vinterflor sätter vi sedan ut till första advent. Helsingborgs blomsterprogram har som mål ”att vara till stor glädje för stadens invånare och besökare, framförallt på torg och längs gångstråk där människor rör sig och kommer nära.” Det betyder bland annat att vi prioriterar centrala platser där många människor rör sig till fots och har tid att njuta av blomsterprakten.

På Sundstorget kan du just nu se en temporär ”plantskola” mitt i staden, där träd får växa till sig tills de är redo att planteras permanent. Staden köper alltså in träden i förväg och låter dem stå på tillväxt på gator och torg, i stället för på en plantskola någon annanstans. Fördelen är att staden kan hålla koll på att träden växer och mår bra, samtidigt som alla i staden kan njuta av grönskan under tiden. Förväntade positiva effekter är mer grönska i city och upptäckten av nya möjligheter på olika platser. Detta ökar tryggheten och gör samtidigt staden mer trivsam – både människor och klimatet mår bra av fler träd! Helsingborg är en av städerna som deltar i FN:s kampanj Trees in Cities Challenge, som vill få både städer och deras invånare att plantera fler träd.

Helsingborg City är sammankallande för Fastighetsägarna City där förankring kring olika samarbetsprojekt med bland annat staden sker. I det nätverk för bostadsrättsföreningar som bildats på Söder finns ett samarbete kring bland annat klottersanering. Andra exempel på samarbeten är när felanmälningar kommer in till ett bättre Helsingborg på privata fastigheter så skickas de vidare till fastighetsbolaget för åtgärd. Ombyggnaden av Kullagatan är det största samfinansierade projekt som gjorts i Helsingborgs stadskärna. Projektet samfinansierades och möjliggjorde en fantastisk gestaltning med tillhörande musikanläggning, markiser och en fantastisk belysning.

Helsingborgs stad driftar all belysning i stadskärnan och vid om- och nybyggnationer läggs stor vikt vid att ta fram en bra och lämplig belysning som passar in i områdets gestaltning. Belysningsstolparna längs Drottninggatan/Järnvägsgatan är ett exempel på detta. I samband med större ombyggnationer samordnas fastighetsägarna och enhetlig belysning har tagits fram vid projekt i anslutning till Kullagatan.

Vintertid arbetar vi med ett omfattande belysningsprogram för att skapa trygghet och positiv energi för dem som rör sig och vistas i centrum. Då vinterbelysning börjar tändas redan i november och släcks först i februari har man valt att kalla belysningen Vinterljus istället för traditionellt Julbelysning. Att förlänga tider för utsmyckningen har kommit fram efter önskemål från vår stadsmiljögrupp där näringsidkare i stadskärnan har efterfrågat mer ljus under den mörka tiden på året. De senaste åren har Helsingborgs stad gjort stora investeringar i vinterljusen och varje år tillkommer något nytt att beskåda. Även fastighetsägarna har gjort stora investeringar i fasadbelysning, både året runt men särskilt under vinterhalvåret. I samband med en stor ljusfest vi arrangerade i Helsingborg, Drömljus 2018, investerade Wihlborgs fastigheter i en helt ny belysning på en central fastighet. Huset tänds i olika färger i samband med olika högtider. Exempelvis var fasaden lila när vi blev Årets Purple Flag-stad 2018. I samarbete med staden genomför vi i Helsingborg city årligen vinterljusvandringar för att visa upp de vackra ljusen och berätta historierna bakom installationerna. En uppskattad tradition som varje år lockar ut omkring 200 nyfikna helsingborgare. Läs mer om Vinterljus i Helsingborg

I samarbete med JC Decaux har det tagits fram tre unika offentliga toaletter i Helsingborg; spegeltoaletten, vattenfallstoaletten och djungeltoaletten. Toaletterna rengör dessutom sig själv efter ett toalettbesök. Det återfinns även  offentliga toaletter på Helsingborg C och i våra två gallerior i city. Läs mer om offentliga toaletter

Helsingborg var tidigt ute med fritt wi-fi och erbjöd Helsingborgarna gratis surf på gator och torg redan 2013. Helsingborg var första staden i Sverige med helt fritt wi-fi i sina åtta centrala surfzoner. Satsningen kostade tre miljoner kronor och uppmärksammades nationellt. Konkurrensverket inledde en utredning och efter ett par år godkändes satsningen. Nu finns flertalet surfzoner runt om i Helsingborg och redan när surfzonerna kom placerades arbetsplatser ut i stadsparken, en satsning som har inneburit att du ofta ser personer med en dator sittandes utomhus. Detta även innan pandemin där flexibla arbetsplatser blev vardag.

Under våren 2019 arbetade vi, tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen, fram ett förslag till nya riktlinjer gällande möjligheten för butiker att exponera sig med hjälp av gatupratare. All användning av gatupratare har varit förbjuden i stadskärnan sedan många år. De nya riktlinjerna med regler kring användande och utseende har vi nu på försök en tid framöver.

Vi hade tidigare en möjlighet för våra medlemmar till varuexponering utanför butik genom ett gemensamt polistillstånd för samtliga medlemmar. Syftet med detta är att förenkla för våra medlemmar att vara delaktiga i att smycka staden. Detta ändrades i slutet av 2019 när polismyndigheten drog in gemensamma tillstånd. Under pandemin har vi haft ett gott samarbete med staden och fastighetsägarna för att hjälpa butikerna att flytta ut. Staden beslutade om gratis markupplåtelse utanför butik, vi underlättade tillståndsansökan genom att hjälpa butikerna fylla i blanketten och fastighetsägarna stod för kostnaden till polismyndigheten.

Fysiska förändringar / projekt - utförda i samverkan eller av enskilda intressenter

3B

Drottninggatan/Järnvägsgatan
- Årets stadsbyggnadsprojekt 2020

Efter två år av ombyggnad invigdes Drottninggatan/Järnvägsgatan i juni 2019 till musik och festligheter. Vi har varit involverade i styrgrupp, referensgrupp och kommunikationsgrupp under arbetets gång och såg med stor lättnad på när stråket återigen öppnades upp och underlättade för nya besök till stadskärnan. Syftet med projektet var att skapa effektivare kollektivtrafik, bättre och tydligare gång- och cykelstråk samt platser där människor trivs och vill vara. Stråket har gestaltats med omsorg och vann Årets stadsbyggnadsprojekt 2020.

Fler mötesplatser där du kan njuta av stadslivet 
Längs gatan har vi skapat förutsättningar för flera och olika mötesplatser där du kan njuta stadslivet runt omkring dig. Vi har också givit möjlighet till fler uteserveringar och vistelseytor, framförallt norrut från Möllegränden, men även mitt emot Kungstorget. Vi har även skapat nya mötesplatser och fler attraktiva sittplatser i granit. Dessutom har vi rustat upp alla ytor och lagt ny markbeläggning.

Dialog under projektet 
Under hela ombyggnadstiden placerades välkomnande hänvisningskyltar ut längs avspärrningarna på gatan, allt för att besökare lättare skulle hitta fram till butikerna. Tillsammans med projektledare för ombyggnationen tog vi företagare i stadskärnan på en guidad vandring genom bygget, dels för att ge en större inblick i omvandlingen och dels för att ge förståelse för projektet. Detta var på initiativ av Helsingborgs Cityförening. Vi har tillsammans med projektet haft en löpande dialog med verksamheterna längs stråket.

Ett exempel på hur vi försökt underlätta under projektets gång var när vi fick in förfrågan från en butik kring att etablera nya parkeringsplatser på en tillfälligt avstängd busshållplats. Dessa kom på plats inom loppet av en vecka, tack vare en god dialog med trafikenheten på stadsbyggnadsförvaltningen.

Under hela ombyggnadsprocessen kunde helsingborgarna följa omvandlingen av gatan vid en visionsmodell inne på Helsingborgs Central. Längs gatan placerades skyltar ut som visade bilder på hur gatan har förändrats under åren. Skyltarna var utformade med sittplatser för att välkomna besökare till en stunds vila. Även invigningen hade en spegling av dåtid och nutid då bussar från olika decennier tog besökare på en tur runt torget samtidigt som den nya HelsingborgsExpressen visades upp. Ett svårt projekt för verksamheterna i city men med ett fantastiskt slutresultat. Läs mer om Ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan och ta del av slutrapporten för arbetet.

Helsingborg C och Kungstorget

Varje dag passerar här upp emot 40 000 personer med slutdestinationer i när och fjärran. Arbetet med att utveckla Helsingborg Ctill ett tryggt och modernt resecentrum påbörjades 2018 och är nu i slutfasen. Resecentrum har och kommer alltid att vara Helsingborgs främsta mötesplats både dagtid och kvällstid. Bakom glasfasaden mot Kungstorget välkomnar en stor, ljus entré resenärer och besökare. I avgångshallen skapades ljusa och öppna ytor med en modern känsla och inslag varma material. En miljö att trivas i när du väntar på tåg, buss eller färja. Hela Kungstorget precis utanför entrén görs nu om och får ett rejält lyft. Det blir ett helt nytt utseende och fotgängare och cyklister får mer utrymme.

Helsingborgs stad utlovar att Kungstorget ska bli en ljus, grön och inbjudande mötesplats och att torget ska upplevas som en tryggare och trevligare entréplats som välkomnar helsingborgare och besökare. Torget blir mer tillgängligt för alla, oavsett om du går, cyklar eller tar dig hit med bil och det görs plats för 540 cykelparkeringar under tak. Läs mer om Kungstorget. Bakom den nya glasfasaden, en våning upp inne på Helsingborg C, har också ett nytt restaurangplan växt fram – Helsingborgs nya matdestination Kitchen Floor med fem krögare öppnade den 29 oktober 2021. Lär mer om Helsingborg C här.

Oceanhamnen

H+ är ett av de mest ambitiösa stadsutvecklingsprojekt i Helsingborgs historia. Nu växer en helt ny stadsdel fram, vars mål är att säkerställa en ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar stadsutveckling. Oceanhamnen kommer att rymma fyra bostadskvarter med ca 350 bostäder. Tre kontorsbyggnader med spännande arkitektur, en kajpromenad, ett torg, en park och ett hotell.

Den 10 augusti 2021 öppnade äntligen Varvsbron, som länkar ihop city med vår nya stadsdel Oceanhamnen. Nu tar det bara någon minut att ta sig över gång- och cykelbron från Helsingborg C. Läs mer om Oceanhamnen här.

Sea U och Ångfärjeparken

Den 12 februari 2021 öppnade citys nyaste hotell nämligen Clarion Hotel & Congress SeaU. Hotellet som är placerad direkt på kajkanten med utsikt över sundet har en takpool, en rooftop bar och 250 hotellrum. Här finns dessutom en kongressal med plats för 1 250 personer och 20 mötesrum.

Under en otroligt varm dag i mitten av juni invigdes den nya Ångfärjeparken – en plats att samlas på med utsikt över sundet, gröna ytor och vattenlek. Här finns även gott om sittplatser, perfekt för en lunch eller picknick i solen. Det är inte varje år det byggs en ny central park i Helsingborg. Helsingborgs stad ville därför involvera invånarna i arbetet med att hitta ett passande namn på platsen. Alla som ville kunde lämna namnförslag på platsen. Hundratals namnförslag skickades in och tack vare invånarna blev det nya namnet Ångfärjeparken – en blinkning till platsens rika historia. Här kan du se en film om bygget av på Ångfärjeparken och SeaU.

SöDER

2018 invigdes den totalombyggda SöDER-gallerian på Mäster Palms plats. Fastighetsägaren Jefast omvandlade en handelsfastighet med anor långt tillbaka till ett nytt stadsdelscentrum. Med utgång i identiteten uppleva och göra från vårt arbete med platsidentiteter har de skapat ett centrum för handel, service men framförallt mat och upplevelser. Sveriges mest moderna biograf tar plats i gallerian tillsammans med bowling och service för kringboende. Gallerian har en totalt yta på 21 000 kvadratmeter varav 12 000 kvadratmeter är handelsyta. Nu byggs även ett höghus med tjugo våningar och 83 lägenheter med inflyttning 2023. Läs mer om SöDER

Från stora ombyggnadsprojekt till små förändringar som skapar mysiga stadsmiljöer

I samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen har vi fått på plats mysiga, överraskande och roliga inslag i stadsmiljön. Jill som arbetar som stadslivsutvecklare har kartlagt och folierat om 30 elskåp i city under 2019 vilket uppmärksammats runt om i landet bland annat genom inslag på SVT. Jill såg även till att vi fick ut bord och stolar på Maria Torg på platser där det saknades uteserveringar, och med ljusslingor i trädkronorna fick även helsingborgare med lunchlådor en mysig sittplats på vårt restaurangtorg.

Ett annat projekt som förverkligades under sommaren 2019 var ny utsmyckning i gränderna till Kullagatan. Jill tog fram förslag på passande utsmyckning som vi finansierade och lagom till sommarsäsongen blev besökarna guidade rätt genom hjärtan, solrosor och fiskenät hängandes över gränderna.

Ett annat exempel är stråket mellan Helsingborg C och Hamntorget där flödet förändrades i samband med Wihlborgs ombyggnad. Jill ordnade dit konstnären Tim Timmey som målade en hinderbana på Kungstorget för att få besökarna att ta rätt väg och inte hamna mitt i cykelvägen. En målning som gett många helsingborgare ett trevligt avbrott på väg till arbetet och besökare ett överraskande och glatt välkomnande till Helsingborg.

CityArtHbg fortsätter att fylla tomma lokaler och skyltfönster. CityArtHbg är ett samverkansprojekt mellan Helsingborg City och Kulturhotellet. Tillsammans med fastighetsägare, ColourCenter och Action Helsingborg startade projektet igång i maj 2020. Syftet med projektet är att främja våra lokala konstnärer och samtidigt ge våra citybesökare en trevlig upplevelse under tiden en lokal står tom. Som konstnär kan du tjäna en slant, hitta en helt ny arena för din kreativitet och pigga upp de flanörer som går förbi ditt verk. Som företag kan du sponsra konsten och bidra till mer konst på stan. Under 2021 genomfördes även ett samarbete med en lokal gymnasieskola och en förskola som fick möjligheten att visa upp sina verk i lediga lokaler.

Street Art Helsingborg är ett samlingsnamn för projekt, initiativ och festivaler relaterat till street art kulturen i Helsingborg. Som i många andra svenska städer har graffiti och street art länge lyst med sin frånvaro fram till ett par år sedan. Numera kan Helsingborg stolt presentera en egen festival ”ArtStreet Helsingborg”, ett street artområde i södra hamnen ”Pixla Piren”, en 75 meter lång laglig vägg på Gåsebäck samt ett antal aktörer som kontinuerligt jobbar för utvecklingen av en mer levande street art kultur. Street Art Helsingborg modereras av kulturagenturen Kulturhotellet som sedan 2015 varit en drivande aktör i arbetet med street art i Helsingborg. Läs mer om Street Art Helsingborg. 

Urban Window Gallery förvandlade i början av 2021 city till ett konstgalleri. Ett projekt där ett 15-tal lediga butikslokaler och skyltfönster förvandlades till ett spektakulärt konststråk i form av installationer och konstnärliga gestaltningar. Målet med projektet var att ge invånare och besökare en möjlighet att uppleva konst och kultur i det offentliga rummet samtidigt som det förgyllde de centrala delarna av Helsingborg. Urban Window Gallery var ett initiativ av scenografen och arkitekten Jeanette Gostomski. Projektet genomfördes i syfte att erbjuda folk möjligheten att uppleva konst och kultur på ett säkert sätt, under den rådande pandemin.

Tillgänglighet / Framkomlighet

3C

Gående/Cyklister

Helsingborgs stad var tidig med gågator och kan fira landets äldsta gågata i form av Kullagatan. Inom centrumområdet har gågatusystemet byggts ut i takt med att det funnits lämpliga verksamheter längs gatorna och idag har vi cirka 2 km gågator i centrum. Kullagatan, Bruksgatan och Kajpromanaden i Norra hamnen är våra längsta stråk. Utöver dessa gågator finns stråket längs Gröningen (ca 1 500m) och våra torg (ca 40 000 kvm), som är viktiga ytor för aktiviteter. Helsingborg har med sitt läge en naturlig attraktionskraft som sommarstad, vilket också innebär en ökad aktivitet längs kusten under sommaren.  

Staden arbetar för att skapa god tillgänglighet och framkomlighet för både gående och cyklister. Flera genomförda och pågående projekt syftar till att skapa ännu bättre förutsättningar för dessa trafikantgrupper. Det enskilt största projektet är tidigare nämnda projektet Drottninggatan/Järnvägsgatan där vi skapat större ytor för cykelbanor och också skapat större ytor för gång och vistelse i form av uteserveringar och sittgrupper. Tillgänglighet för personer med olika funktionsvariationer är idag en naturlig del av arbetet med de allmänna ytorna i en stad, där jämna ytor, kontrastmarkeringar, orienteringsmöjligheter arbetats in i både nyproduktion och äldre anläggningar.

Helsingborgs cykelplan  

Vi har gjort mycket aktiviteter kring både gång och cykel. Här är ett axplock över dessa:

För allas välbefinnande har vi haft ett långsiktigt program för att minska utsläpp av avgaser på våra centrala gator. Sedan ett par år tillbaka har vi nu en så ren luft i centrum att länsstyrelsen avslutat det formella bevakningsprogrammet och där miljöförvaltningen själva gör uppföljningar för att säkerställa att vi fortsätter ha god luftkvalitet.

För att visa att vi tänker på våra gående och förtydliga vikten av att bilar stannar vid övergångsställe så har vi gjort försök med tredimensionell målning av ett övergångsställe.

Är också en aktivitet som är tydligt kopplad till vistelse och gående. Sen 2014 har vi på våren ställt ut enkla fällstolar i Stadsparken som gett förbipasserande och de som haft parken som målpunkt möjlighet att flytta med en stol till just den plats i parken där man vill vistas på för stunden. En satsning som var ifrågasatt men som nu återfinns även på GA-torg och på Maria torg.

Elsparkcyklar är en ny företeelse som nu funnits tre år i Helsingborg. Det har varit ett blandat mottagande av företeelsen och staden har därför varit mån om att tillsammans med sparkcykelföretagen hitta så bra lösningar som möjligt, både för dem som använder sparkcyklarna och för alla andra som vistas i samma miljö. Genom gemensamma överenskommelser har vi kunnat styra vilka ytor som sparkcyklarna får använda och vilken fart de får köra i, vidare har vi också kunnat utveckla rutiner som innebär att de som använder sparkcyklarna ställer ifrån sig dem så att de inte hindrar andra som vill vistas i staden. Trots att vi är en relativt liten stad ur de världsomspännande elsparkcykelbolagen har vårt samarbete gjort att bolagen velat satsa på senaste modellerna av cyklarna och också testa nya system för att de enskilda förarna ska parkera sina cyklar på rätt sätt.

Staden har under flera års tid haft ett cykelbibliotek där personer kunnat låna lite dyrare cykelmodeller och därigenom testa om just den typen av cykel är något att köpa för egen del. Vi ser att många som testat väljer att köpa en likande cykel efter testperioden.

Svensk lagstiftning har under många år hindrat att kommunerna förenklar för cyklister att cykla i motsatt riktning på enkelriktade gator. Genom försök och rättslig prövning har vi nu fått möjlighet att skylta upp gator så att bilarna fortsatt kör i bara en riktning, men cyklarna kan köra i båda. Detta har vi nu infört på flera gator i centrum, vilket avsevärt underlättar för cyklisterna. Vi fick i december 2020, möjlighet att skylta upp särskilda cykelgator, något som också varit efterfrågat under flera år. Samma dag som det tilläts införde vi vår första gata på Prins Kristians gata.

Cykelpumpar är också en sak som förenklar för våra cyklister. Vi har därför satt ut cykelpumpar på flera ställer runt om i centrum, där man som förbipasserande cyklist kan förbättra lufttrycket i sin cykel.

Cykelvägvisning och cykelkarta är ytterligare hjälp till stadens cyklister. I vårt samarbete med Helsingör har vi också tagit fram en gemensam cykelkarta som förenklar cykelturer på båda sidorna sundet. Vi har också knutit ihop vår cykelvägvisning så till vida att vi på respektive sida sundet har cykelvägvisning som pekar på viktiga målpunkter på andra sidan sundet. 

Biltrafik

Vi har under lång tid arbetat för att balansera biltrafiken i centrum, vilket vi ser att vi lyckats med inte minst genom ombyggnaden av Drottninggatan/Järnvägsgatan. Vi har lagt stor vikt vid att bilisterna ska ha möjlighet att komma ner till centrum, men vill samtidigt att det ska vara svårare att bara köra rakt igenom. Gatan är därför utformad så att det finns två körfält in till Stortorget och bara ett körfält ut från samma punkt.
Då inte alla bilister väljer att köra lugnt, försiktigt och ta hänsyn till övriga medtrafikanter, ser vi tyvärr ett behov av att göra olika åtgärder på gatorna för att göra dem säkrare och tryggare. I samarbete med polisen har vi studerat inkomna synpunkter på var invånare känner sig oroliga. Polisen har lagt upp särskilda rutiner för att övervakning av dessa platser och staden har arbetat med olika fysiska åtgärder för att skapa trygghet.

Fysiska åtgärder för att skapa trygghet:

Sommarguppen är tillfälliga gupp som lagts ut på våra gator närmast vårt centrala grön- och strandområde Gröningen/Fria bad. I centrumkvarteren finns nu trygghetsgupp på flertalet av de nordsydliga gatorna, även några av de kortare östvästliga gatorna med mycket ”okynnestrafik” har fått gupp.

Även om det bara är en ytterst liten andel bilförare som inte tar hänsyn till övriga medtrafikanter har deras blotta närvaro stor påverkan på alla runtomkring. På de platser där vi inte alls vill ha in bilister har vi monterat höj- och sänkbara pollare. Våra gågator och restaurangtorget Maria är sådana platser där vi nu kan stoppa all oönskad biltrafik, men under vissa tider ge varuleveranser och annan nyttotrafik möjlighet att ringa ner pollarna. På Södra Storgatan har vi i samråd med polisen kompletterat med ytterligare pollare strax söder om Mariatorget.

Södra Storgatan ingår i ett sedan länge utpekat cykelstråk, där biltrafiken är nedtonad och man cyklar i blandtrafik. Åtgärderna med pollare och gupp har förstärkt stråkets kvaliteter som cykelstråk och vi planerar för närvarande att skapa ännu bättre förutsättningar inom de närmaste åren. I ett Vinnovafinansierat projekt har Helsingborgs stad tillsammans med myndigheten Arkdes mfl utforskat möjligheterna med att använda gaturummet till andra nyttor än den biltrafik som vanligast tar plats i rummet. Vi har därför placerat ut en särskild mobilitetshub/pocketpark utanför gymnasieskolan Procivitas entré.

Taxi

Helsingborgs stad gjorde på 1980-90 talen en genomgripande förändring av staden genom att gräva ner järnvägen och få ett genomgående järnvägsstråk och en gemensam centralstation. Järnvägsstationens centrala läge innebar också att staden fick en samlad plats där det är naturligt att ta en taxi både kopplat till att man varit och rest men också när man varit ute i nattlivet. Då taximarknaden avreglerades innebar det att denna attraktiva taxiplats blev överfylld med taxibilar.. Det upplevda taxikaos som blev följden på platsen både upprörde och oroade stadens invånare. Tillsammans med fastighetsägaren Wihlborgs och dåvarande Taxi Welcome Service/Jernhusen skapade vi därför ett särskilt bomsystem för taxibilarna där man fick kvalificera sig för att ha möjlighet att medverka som taxileverantör. Ordning och reda, god taxised och service under hela dygnet är några av de viktiga krav som ställs på bolagen. Det samlade greppet har nu under flera års tid gett en attraktiv taximiljö där folk känner sig trygga och använder sig av taxis goda service.

Citylogistik/varuleveranser

Under hösten 2020 beviljades Näringsliv och Destination medel för att tillsammans med en konsult och Helsingborg City utreda citylogistiken i Helsingborg. I början av året genomfördes en förstudie som resulterade i en djupare utredning under 2021 med uppdraget att tillsammans med näringslivet ta fram möjligheter för en ny förbättrad citylogistik.

Staden har kontinuerliga möten med våra bolag som hantera avfallshanteringen i staden och tar gemensamt beslut för att skapa goda förutsättningar i den kompakta stadskärna som vi har. Bland annat har vi initierat en dialog kring tidpunkt för upphämtning av avfall kring restaurangtorgen.

Kollektivtrafik

Staden har ett sedan flera år framgångsrikt samarbete med kollektivtrafikhuvudmannen Skånetrafiken och dennes entreprenör. Vårt samarbete kallat Busskoll har skapat förutsättningar att fördubbla resandet i stadstrafiken mellan 2006 och 2018. Genom samarbetet har vi under åren kunnat göra många små och stora åtgärder som gett denna framgång. Den enskilt största satsningen som gjorts är införandet av Helsingborgs Expressen där vi skapat flera kilometer med bussgator och attraktiva busshållplatser. Samtidigt som vi byggt ut infrastrukturen har Skånetrafiken/entreprenören satt in helmoderna batteribussar. Bussarna har också möblerats med särskild utrustning för attraktiv resa (barbord, usb-laddare, extra ljussignaler för personer med funktionsvariationer mm).

Parkering

I en attraktiv stad där folk vill vistas och röra sig blir det också naturligt att man behöver balansera behovet av olika ytor. Genom ändrade resmönster och aktiviteter har vi under lång tid kunnat minska antalet markparkeringar till förmån för andra verksamheter och ytor för gående och folkliv. Delar av parkeringsbehovet har kunnat tillgodoses genom vårt centrala parkeringsgarage under Sundstorget, men också genom att fler tar sig till centrum med cykel och kollektivtrafik.
Under senaste sju åren har antalet parkeringsplatser i centrum minskat med ca 1000 platser samtidig som staden har vuxit och vi under samma period fått ca 7000 fler bilar som kan tänkas ha behov av parkering i centrum vid olika typer av besök. Vi har nu nått en brytpunkt där vi innan pandemins utbrott hade en hög beläggningsgrad på de mest centrala parkeringsplatserna mitt på dagen. Detta tyder på att vi nu har ett faktiskt underskott av parkeringar under de tider när det är mest naturligt att centrum upplevs myllrande.

I tidigare planer föreslogs bristen på parkeringar ordnas genom att genomföra ”Landsborgskopplingen” en ny centralt belägen parkeringsanläggning, och därigenom tillföra parkering till centrum. Satsningen kommer efter politiska beslut inte bli av, men en utredning för att hitta alternativa lösningar har genomförts. Utredningen pekar på att behovet av en anläggning kvarstår, men att man i närtid kommer arbeta med försök att bättre optimera användningen av parkeringar på tomtmark och i den mån det går tillföra extra parkeringar i andra centrumnära projekt.

I samverkan har vi gjort flera tidsjusteringar av parkeringsplatserna som anpassats till handelns önskemål: 

Utökning av tvåtimmars parkering på närliggande kantstensparkering gjordes 2018 och har därigenom skapat fler platser som anpassats till de handelsmönster som finns i dagens centrumhandel.  

Genom parkeringasapparna har vi nu möjlighet att skapa parkeringskampanjer där alla som handlar i centrum ges möjlighet att använda en kod som ges två timmars gratisparkering. Handlarna har koden och kan lämna ut den till sina kunder. Erbjudanden användes första gången i inledningen av pandemin och gav ett naturligt stöd till centrumhandeln. Kampanjen upprepades under julhandeln.

Kvickstopp för enklare hämtning av varor och restaurangmat. Under den andra vågen av corona framkom önskemål från restaurangnäringen att skapa extra kvickstopp för bilister på lastplatserna i centrum. Staden har nu infört 15 minuters parkering på fem strategiskt placerade lastplatser på sen eftermiddag till tidig morgon för att därigenom komplettera de andra korttidsparkeringarna som finns i centrum. 

Öppettider

Tillsammans med marknadsgruppen tas varje år fram en lista över rekommenderade öppettider för citys butiker. De rekommenderade öppettiderna bygger på tidigare års erfarenheter och vi tar även hänsyn till aktiviteter och andra event som kan eller bör påverka öppettiderna i city. Under pandemin valde vissa butiker, framförallt kedjebutikerna, att minska sina öppettider och vi hade en bra dialog där vi hjälpte till att ta fram statistik över när på dagen det är minst besökare för att butikerna skulle kunna anpassa sig till detta. 

Trygghet & Säkerhet

3D

Ett tryggare Helsingborg

Helsingborg stad arbetar dels brottsförebyggande för att öka säkerheten, dels trygghetsskapande för att öka tryggheten. Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet bedrivs av en grupp politiker och tjänstemän under samlingsnamnet Ett tryggare Helsingborg. Helsingborgs stad i samverkan med myndigheter, flera stora fastighetsägare, religiösa samfund och föreningar arbetar i samverkan för ett tryggare Helsingborg. Kommunen och polisen i Helsingborg har kommit överens om att tillsammans tillföra resurser och kompetenser för att öka tryggheten, minska den sociala oron och brottsligheten.

Målet med överenskommelsen är att:

 • Helsingborg är och uppfattas som en trygg och attraktiv stad för boende, näring och besökare.
 • Den etablerade organiserade brottsligheten minskar och nyetablering förhindras.
 • All narkotikahantering aktivt bekämpas.

Effektiv samordning för trygghet  
Effektiv samordning för trygghet, eller EST som det ofta kallas, är en metod som staden arbetar med för att jobba med tryggheten i den offentliga miljön. Genom att samla in information från flera olika aktörer får vi en detaljerad och gemensam lägesbild. Kärnan i EST-arbetet är den samverkansgrupp som träffas en gång i veckan. Med lägesbilden som underlag gör vi gemensamt och i samverkan en plan för att öka närvaron på platser som sticker ut. EST gör det möjligt att möta otrygghet i samhället inte enbart med polisens resurser utan även med resurser från stadens verksamheter, till exempel socialförvaltningens mobila team, stadens trygghetsvärdar och ordningsvakter. Fördelarna är många:

 • Rätt aktör kan snabbt hantera olika typer av problem.
 • Möjligt att tidigt fånga upp trender och tendenser för att stoppa eskalering eller nyetablering av brott och ordningsstörningar.
 • En gemensam aktivitetsplan gör det möjligt att effektivt ta tag i de mest prioriterade problemen.

Lokalt samverkansråd 
Det lokala samverkansrådet är en möjlighet för stadens förvaltningar att samverka med lokal polis och andra myndigheter som finns representerade i Helsingborg, exempelvis Tullverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Kronofogden. Myndighetssamverkan som metod ger ökade möjligheter att ingripa mot till exempel välfärdsbrottslighet och brottslighet kopplat till företagande. Ett gott exempel på detta är Operation Klöver som lokalpolisområde Helsingborg höll i med hjälp av samverkande aktörer i början av september 2020 som ledde till att 6 miljoner kronor kunde beslagtas från kriminella som rörde sig i Helsingborg.

Ordningsvakter och värdar 
Södervärdarna anställdes för att få fler boende, besökare och verksamheter att bry sig om området och på så sätt minska nedskräpningen. Deras uppdrag är att bygga relationer, ha dialog kring nedskräpning och få fler att ta ansvar för området.

JämtJämlikt 
I Helsingborg arbetade vi med jämställda platser i projektet #Varärtjejerna. Efter det såg vi ett behov av att arbeta mer långsiktigt och att bredda oss till att också få in jämlikhetsperspektivet i planeringen. Viljan att skapa jämlika platser finns där men det upplevs ofta som både svårt och dyrt att jobba med mjuka frågor.
För att skapa en trygg stadsmiljö där alla ska känna sig sedda, hörda och välkomna måste vi jobba med jämställdhet och jämlikhet i det offentliga rummet. Helsingborgs stad har tillsammans med Tengbom arkitekter, RISE och Raoul Wallenberg institutet fått pengar från Vinnova för att ta fram ett certifieringssystem för jämlika platser som inkluderar alla. Fokus är på stadens gemensamma rum – som bibliotek, kultur- och idrottshallar, skolor, torg, parker och gator. Projektet heter JämtJämlikt och utmaningarna är kopplade till Agenda 2030. Vi kommer nu att testa hur vi kan skapa mer jämlika och inkluderande platser i en rad utvecklingsprojekt. Till exempel ett projekt som är kopplat till en ny detaljplan, ett annat en ombyggnation av en plats och ett tredje utvecklingen av ett centralt stråk inom H+området.

Purple Flag

Mycket av stadens övergripande trygghetsarbete kanaliseras bland annat via vårt platssamverkansarbete och i våra Purple flag områden. Ett exempel är samarbetet kring Lokalt samverkansråd som återkommer på flera platser i city. EST och inrapporteringen är ett annat exempel på verktyg som syns i city och framförallt vår t samarbete med värdar och ordningsvakter.  Vi blev Årets Purple Flagstad 2018, något som inneburit att fler har fått upp ögonen för våra platssamverkansprocesser. Läs mer om Purple Flag Helsingborg.

Nedan har vi listat några insatser i Purple Flag-områdena som vi är stolta över att ha genomfört under 2021:

 • Beviljats ett utökat område med § 3 förordnande OVL (ordningsvaktslagen)
 • Ordningsvakter patrullerade i området två dagar i veckan fram till sommaren då en utökning med en tredje dag möjliggjordes genom samfinansiering med fastighetsägare. I november och december tillkom en fjärde dag genom medel från Socialstyrelsen.
 • Södervärdar fanns på plats fem dagar i veckan fram till hösten.
 • Placemaking Gustav Adolfs torg har påbörjats och i steg ett kommer lekplatsen att byggas om.
 • Ombyggnad av bron vid Tingsrätten mot Campus.
 • Välkomst-material för studenter och träffar vid studentboendena i samband med terminsstart.
 • Internationell StreetArt-festival – POW WOW.
 • Etableringsstrategi framtagen tillsammans med fastighetsägarna.
 • Samlingslokal för InvaSam. – 107:an – invigdes och utgör en träffpunkt på Söder.
 • Kitchen Floor har invigts och resecentrum är helt klart.
 • Ombyggnad av Kungstorget pågår.  ’
 • Ombyggnad av bussterminalen pågår.
 • Gång- och cykelbro till Oceanhamnen är färdigställd.
 • Operativ aktivitetsplan för samverkan mellan aktörer på platsen för ökad trygg- och säkerhet.
 • Omcertifiering av handlingsplanen.
 • Krögarna har gått samman med ett gemensamt koncept: AW Maria.
 • Bruksgatan har blivit ett pilotområde där verksamheter och fastighetsägare får ta större ansvar för att stärka identiteten av ”Gamla stan” tillsammans med Helsingborg City och stadsbyggnadsförvaltningen.
 • Trygghetsvärdar och Mobila teamet är närvarande inom området kvällar och nätter på helgerna.
 • Farthinder och komplettering med höj- och sänkbara pollare för att minska genomfarts- och buskörning har gjorts.
 • Open Window Gallery med syfte att ge lediga lokaler nytt liv med hjälp av lokala konstnärer.
 • Sälj i City – etableringsstrategi.
 • Ungdomskyrka fredagskvällar en gång i månaden.